Na kittikoon Homepage

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และการทรงท่า

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และการทรงท่า เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สนุก สำหรับเด็กและผู้ปกครองที่จะทำด้วยกันได้ทุกวัน    เมื่อพ่อ แม่ ลูก มีโอกาสช่วยกันตรงนี้  ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดี  ความร่าเริง ความสนุกเกิดขึ้นระหว่างพ่อ แม่ ลูก และพี่น้อง รวมไปถึงพี่เลี้ยง ญาติ ๆ   พ่อแม่สามารถทำให้กิจกรรมเหล่านี้ ช่วยเด็กในเรื่องระบบกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อรวมไปถึงการสื่อสารได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 1. เล่นว่าว

 2. โหนราว
 3. เล่นชักเย่อ
 4. ซักผ้า บิดผ้า
 5. นอนคว่ำวิดพื้น
 6. กรอกน้ำใส่ขวด
 7. ใช้มือตี/ตบลูกบอล
 8. ตบมือประกอบจังหวะ
 9. เช็ดกระจก/เช็ดกระดาน
 10. ใช้ไม้ตีก้อนน้ำแข็ง/ตอกตะปู
 11. ผลัก ลาก ดัน วัตถุที่มีน้ำหนัก
 12. ใช้บัวรดน้ำ/แก้วน้ำ รดน้ำต้นไม้
 13. จัดหนังสือเรียงบนชั้นวางหนังสือ
 14. คลานข้ามหมอนข้างหรือทางต่างระดับ
 15. มือ 2 ข้างวางบนพื้น ยกขา 2 ข้างขึ้นกำแพง
 16. กระโดดท่าต่างๆ เช่น กระโดดกระต่ายขาเดียว กระโดดท่ากบ
 17. สะพายกระเป๋าเป้/ถือวัตถุที่มีน้ำหนัก ไม่เกิน 5% ของน้ำหนักตัว

เด็กแต่ละคนมีการรับความรู้สึกในระบบต่างๆแตกต่างกัน ดังนั้นจึงแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ นักกิจกรรมบำบัดจะทำการประเมิน วางแผนการรักษาและวิเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพตามกระบวนการทางกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล

ปิดการแสดงความคิดเห็น.