Na kittikoon Homepage

ระบบการเคลื่อนไหวและการทรงตัว

ณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ (ครูณิช)

ลูกของฉันเป็นอะไร เดินอยู่เฉยๆก็ล้ม เหมือนคนขาอ่อน

ลูกของฉัน “อยู่ไม่นิ่ง ชอบเล่นกิจกรรมผาดโผน โดยเฉพาะพวกปีนป่ายที่สูง แต่ทำไมเวลาที่ฉันให้ลูกปีนป่ายสะพานหรือบันไดเชือก ทำไมเขาทำไม่ได้”

สารพันปัญหาและพฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกหากมีความบกพร่องในระบบนี้

มาดูกันคะว่าเด็กแสดงออกเป็นพฤติกรรมอะไรบ้าง

ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางระบบการทรงตัวและ การเคลื่อนไหว

 • ชอบนั่งโยกเก้าอี้
 • เดิน/วิ่ง ล้มบ่อย
 • เคลื่อนไหวงุ่มง่าม
 • ชอบวิ่งชนวัตถุ เก้าอี้
 • มีความสับสนในทิศทางการเคลื่อนไหว
 • เหนื่อยง่ายเวลาทำกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เวียนศีรษะเวลานั่งรถ นั่งเรือ ขึ้น-ลง ลิฟท์
 • กลัวความสูงและการยืนบนพื้นที่ไม่มั่นคง
 • ไม่ชอบเงยหน้าไปข้างหลังหรือสระผมในอ่างน้ำ
 • มีความระมัดระวังในการเคลื่อนไหวเช่น เคลื่อนไหวช้าๆ
 • หลีกเลี่ยง/ชอบการทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น วิ่ง เต้น
 • ไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เช่น กระดานลื่นม้าหมุน
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของศีรษะ

หมายเหตุ: เป็นเพียงตัวอย่างของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกหากมีความบกพร่องในระบบดังกล่า ว ถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถนำบุตร-หลาน ของท่านไปพบกับนักกิจกรรมบำบัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เพื่อให้การประเมินที่เหมาะสมกับบุตร-หลานของท่าน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.