Na kittikoon Homepage
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น

กิจกรรมบำบัด

ครูณิช โอ๊ย!เอาอะไรมาให้กิน แค่เดินผ่าน  ได้กลิ่นก็แย่แล้ว    เอาไปวางไกลๆเลย ยี้ ข้าวผัดจานนี้เหม็นจัง [&hellip

Comments Off on กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น
ระบบการรับกลิ่น

ระบบการรับกลิ่น

กิจกรรมบำบัด

น้องชอบดมผมคุณแม่เวลาที่คุณแม่อุ้ม

Comments Off on ระบบการรับกลิ่น
ระบบการรับรส

ระบบการรับรส

กิจกรรมบำบัด

เด็กอะไร ชอบกินรสชาติเหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะรสเผ็ดและรสเปรี้ยว

ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

กิจกรรมบำบัด

อีกหลากหลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาหากเด็กมีความบกพร่องในระบบการได้ยิน