Na kittikoon Homepage
แกลเลอรี่คุณริวกิ้น

แกลเลอรี่คุณริวกิ้น

แกลเลอรี่

ริวกิ้นเริ่มต้นวาดรูปไปพร้อมกับการกินสีOil Pastel   ต่อมาใช้สี Acrylics   ครั้งนี้เป็นผลงานสองเทคนิคครับ

Comments Off
แกลเลอรี่คุณแทน

แกลเลอรี่คุณแทน

แกลเลอรี่

แทนชอบลงสี วาดรูป จะนิ่งและมีความสุขมากเมื่อได้สัมผัสสี

Comments Off
แกลเลอรี่คุณพร้อม

แกลเลอรี่คุณพร้อม

แกลเลอรี่

งานวาดของพี่พร้อม  ที่มักบอกเราว่า “เดี๋ยวคุณครูผู้ชายมานะครับ”, “พร้อมเป็นนักเรียนครับ” “โอ๋ กันนะ  โอ๋กันนะ”

Comments Off