Na kittikoon Homepage

เชิญชมภาพเขียนที่คิโนคูนิยะ

ขอเชิญ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ผ่านไปที่ร้านหนังสือคิโนคูนิยะสาขาสยามพารากอนแวะ เข้าไปทางส่วนแสดงภาพเขียน ของคิโน ฯ นะครับ  จะได้ชมภาพเขียนของพวกเรา อย่างจุใจครับ

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2008

ขอบ คุณท่านผู้บริหารคิโนคูนิยะเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนใจกับภาพเขียนและ สนับสนุนให้เราจัดแสดงครั้งนี้ครับ

พระราชวังบางปะอิน โดย นัดดา เหมะรัต

กัปตันตาเดียว โดย ริวกิ้น

ท่านเจ้าเมือง โดย พชร พณิชย์อำนวย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.