Na kittikoon Homepage
ตีกลองสองมือ

ตีกลองสองมือ

กิจกรรมเพลง

“ตีกลองสองมือ” เป็นบทพูดเข้าจังหวะที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกประสาทสัมพันธ์ซ้าย-ขวา เป็นบทพูดที่เด็ก ๆ ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า “เก่งไม๊ล่ะ? เก่งไม๊ล่ะ?” สิ่งที่พบคือ [&hellip

ตบมือแข่งกัน

ตบมือแข่งกัน

กิจกรรมเพลง

อะไรกัน ทำไหวเหรอลูกเรา? ตบมือแข่งกันเนี่ยนะ จะให้ตบแต่ละทียังยาก