Na kittikoon Homepage
แกลเลอรี่คุณพร้อม

แกลเลอรี่คุณพร้อม

แกลเลอรี่

งานวาดของพี่พร้อม  ที่มักบอกเราว่า “เดี๋ยวคุณครูผู้ชายมานะครับ”, “พร้อมเป็นนักเรียนครับ” “โอ๋ กันนะ  โอ๋กันนะ”

ปั้นปลาวาฬกัน

ปั้นปลาวาฬกัน

กิจกรรมศิลปะ

ภาพและวิธีการ    พรปิยา ติยะวนิช มาปั้นปลาวาฬกับครูมายด์กันเถอะ ฝึกสายตาและฝึกมือทั้งสอง และสร้างสรรค์ความงามจากดินน้ำมัน  เอาให้สวยเลยนะคะ เวลาครูทำกับเด็ก [&hellip