Na kittikoon Homepage
ไมค์เป็นอะไร

ไมค์เป็นอะไร

บทความ

เขียนโดย  ราชเทพ  ชวาลา ไมค์นั่งอยู่ในห้องเรียน   แต่เมื่อเสียงเพลง ซอรี่ ซอรี่ดังขึ้นมาจากข้างนอก  เขาก็ตาลุกโต  [&hellip