Na kittikoon Homepage
ระบบการรับรส

ระบบการรับรส

กิจกรรมบำบัด

เด็กอะไร ชอบกินรสชาติเหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะรสเผ็ดและรสเปรี้ยว