Na kittikoon Homepage
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น

กิจกรรมบำบัด

ครูณิช โอ๊ย!เอาอะไรมาให้กิน แค่เดินผ่าน  ได้กลิ่นก็แย่แล้ว    เอาไปวางไกลๆเลย ยี้ ข้าวผัดจานนี้เหม็นจัง [&hellip

Comments Off on กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับกลิ่น