เพลงจุด

เพลงนี้ เพื่อให้เด็กเล็ก ๆ ได้เข้าใจคำว่าจุด และได้สังเกตจุดที่อยู่รอบตัวเขา ได้วาดจุด ปั้นดินเป็นจุดก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ เป็นเพลงใหม่ที่จะชวนให้เด็ก ๆ ทุกคนได้ร้องด้วยกัน

กิจกรรมมูลนิธิ ณ กิตติคุณ

ต้อนรับเข้าสู่ ณ กิตติคุณ เพื่อนเรามาเยี่ยม เราก็ช่วยกันสรุปงานของเราตามที่เราเป็นคลิกที่รูป

ณ กิตติคุณ 2021 ส่งต่อบทเพลงสู่เด็กเล็ก

ที่มาที่ไปของ ณ กิตติคุณ 2021เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มาตั้งแต่ปี 2020 ​ณ กิตติคุณจึงมีโอกาสที่จะทำดนตรีที่เราใช้กันอยู่ รวมทั้งทำเพลงใหม่ หน้าเว็บใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กเล็ก รวมทั้งเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เพิ่มทางออนไลน์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ไปถึงโรงเรียน ชั้นเรียนอนุบาลด้วย ทุกเพลงมีเป้าหมายพัฒนาทางดนตรี ภาษา รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่จะช่วยให้เด็กได้มีประสาทสัมพันธ์ที่คล่องแคล่วขึ้นซึ่งเพลงดังกล่าวสามารถนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ได้อีกมากมาย เพลงเหล่านี้จะขึ้นทุก ๆ […]