เกี่ยวกับเรา

ณ กิตติคุณ 2021

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาติดกับวังสวนผักกาด เป็นสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากครอบครัวต่าง ๆ ได้เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา และใช้ชีวิตตามศักยภาพ ตามความสามารถที่มีอยู่กับเพื่อน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเหมาะสม ได้มีโอกาสมีเพื่อนที่เข้าใจ ช่วยเหลือกัน และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ติดต่อได้ที่
[email protected]

โทร. 085 504 7554

กิจกรรมหลักคือการทำงานศิลปะ ทำกิจกรรมดนตรี ออกกำลังกาย และเบเกอรี่ มีคุณครูที่เข้ามาช่วยสอนทางศิลปะ 4 ท่าน ครูสอนการออกเสียง ภาษา ดนตรี 2 ท่าน ครูสอน เบเกอรี่ 1 ท่าน
ศิลปะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการลงสี และการวาดลายเส้น งานศิลปะ ทำทุกวัน
ดนตรีก็จะเป็นการฝึกร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ มีการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ พร้อมไปกับการออกกำลังทำทุกวันเช่นกัน ส่วน เบเกอรี่เป็นการฝึกทำขนมอบมีหัวข้อเค้ก คุกกี้ ขนมอื่น ๆ สลับกันไป และฝึกการทำขนมอบสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง