ผ้าไหม

ปักผ้ามาตั้งแต่ก่อนโควิด 19 และเราก็ทำมาเรื่อย ๆ เรายังวาดรูปกลุ่มอาหารไทยลงบนผ้าของจิม ทอมป์สันด้วย
พร้อมกับวาดภาพลายเส้นสนุก ๆ แล้วนำไปปักสีเดียวอีก แต่เจอว่า ยากมาก เลยเปลี่ยนเป็นหยอดสีตามภาพที่เราวาด เป็นที่พอใจของเราจริง ๆ
ขอบคุณจิม ทอมป์สัน คุณแป้ง และคุณมุก ที่ให้โอกาสแห่งความสุขนี้กับเรานะครับ